Ervaring


Een installatiebedrijf in Assen met veel ervaring en uitstekende service!

De uitgebreide ervaring van de medewerkers komt uitstekend tot zijn recht bij renovaties, één van de diciplines waarin Lammerts is gespecialiseerd. Bij deze werkzaamheden is het belangrijk dat mensen in staat zijn zelf een goede inschatting van de moeilijkheden te maken. Dit om zo efficiënt mogelijk om te gaan met onverwachte situaties. Vervolgens moeten ze ook zelf een beslissing nemen hoe ze die het beste kunnen oplossen. Juist dat is één van de sterke punten is van ons bedrijf.

Installatiebedrijf in Assen voor bedrijven en particulieren.

P. Lammerts doet renovaties in zowel de woningbouw als de utiliteitssfeer. Voor ons zijn bedrijven en particulieren even belangrijk. Het installatiebedrijf is erg conjunctuur gevoelig. We vinden het dan ook onverstandig om ons op één aspect van de markt te concentreren.